BELTNA: Id-Dar ta’ Carlo Diacono

Id-Dar ta’ Carlo Diacono (9) insibuha eżatt kif wieħed jidħol fil-pjazza ewlenija taż-Żejtun. Hawnekk kien għex għal bosta snin dan il-kompożitur famuż Żejtuni li ħalla diversi xogħolijiet mużikali li għadna nisimgħuhom sal-llum, b’mod partikolari l-bosta antifoni ddedikati lill-qaddisin li jindaqqu fil-knejjes parrokkjali waqt il-festa.  Iżda Diacono ma kitibx biss mużika sagra.  Fost il-mużika li kiteb insemmu l-opra L’Alpino li kienet saħansitra ttellgħet fit-Teatru Rjal fil-Belt Valletta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s