BELTNA: Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katarina

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katarina (8) inbniet fuq id-disinn tal-arkitett Lorenzo Gafa’, għalkem maż-żmien sarilha xogħol ieħor minn arkitetti oħrajn.  L-ewwel ġebla ta’ dan it-tempju majestuż, meqjus bħala wieħed mill-isbaħ monumenti Barokki li għandna f’Malta, tqiegħdet fil-festa ta’ Santa Katarina, nhar il-25 ta’ Novembru 1692, mill-Isqof Cocco Palmieri.  Fil-knisja nsibu diversi teżori artistiċi fosthom xogħolijiet ta’ Francesco Zahra u Gian Nikol Buhagiar, iżda l-aktar ħaġa għal qalb iż-Żwieten hija l-istatwa titulari ta’ Santa Katarina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s