BELTNA: Il-Knisja ta’ Santa Marija tal-Ħlas

Il-Knisja ta’ Santa Marija tal-Ħlas (4) bdiet tinbena fl-1692 u t-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla tagħha sar fil-25 ta’ Novembru, fl-istess jum meta tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokkjali.  Iżda qabel din il-knisja li naraw illum, kien hemm knisja eqdem li kienet tmur lura sas-seklu 16.  Fiż-żjara li għamel Mons Pietru Dusina fl-1575, jagħti spjegazzjoni ċara dwar l-istat li kienet tinsab fih din il-knisja ewlenija f’Ħal Biżbud.  Jidher li din il-knisja kienet tintuża wkoll sabiex fiha jindifnu t-trabi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s