BELTNA: Oqbra Puniċi u Rumani

Oqbra Puniċi u Rumani (10) insibuhom mifruxa f’diversi nħawi f’Malta, b’konċentrazzjoni kbira madwar l-Imdina u r-Rabat.  Fiż-Żejtun instabu numru minn dawn l-oqbra f’diversi partijiet, iżda l-aktar sejbiet sinifikanti huma dawk li ġew skoperti fl-inħawi ta’ wara l-knisja fit-toroq Luqa Briffa, San Porfilju, San Ġuzepp u San Piju X.  Dawn instabu fl-1912, fl-1913 u fl-1963, bl-ewwel grupp minnhom jinstab waqt li kien qiegħed isir xogħol infrastrutturali biex jgħaddu l-meded tad-drenaġġ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s