Għotjiet

Nirringrazzjawk ta’ l-Għotja Tiegħek!

Wirt iż-Żejtun nilqgħu l-għotjiet ġenerużi tagħkom kemm għal inizjattivi zgħar kif ukoll għal kampanji li nkunu qed nagħmlu minn żmien għal żmien.

L-għotjiet tagħkom jistgħu isiru b’permezz ta’ depożistu fil-kont bankarju:

Bank of Valletta Account No. – 40019836940

HSBC Account No. – 56096746001

Hekk kif tiddepożitaw l-għotja tagħkom ibgħatulna nota b’permezz tal-posta eletronika bid-dettalji personali tagħkom u tat-transazzjoni li tkunu għamiltu, flimkien ma’ l-indirizz postali tagħkom, dan sa biex inkunu nistgħu nibgħatulkom irċevuta uffiċċjali.

Kull għotja, kbira jew żgħira, hija milquha.  Ta’ dan irrodulkom ħajr mill-qalb!