Il-Kumitat ta’ Tmexxija

L-Uffiċċjali u l-Membri tal-Kumitat ta’ Tmexxija għas-sentejn 2011 u 2012 huma:

Il-Perit Ruben Abela – President

Is-Sinjura Tracey Ann Vella Cumbo – Segretarja Ġenerali

Is-Sur Jesmond Cutajar – Teżorier

Is-Sinjura Marcelle Cannataci – Uffiċċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

Is-Sur Samuel Falzon

Is-Sinjorina Karen Abela

Is-Sur Michael Angelo Aquilina

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s