Kuntatt

Indirizz postali:

Wirt iż-Żejtun, Kaxxa Postali 25,  iż-Żejtun

Indirizz Elettroniku:

wirtizzejtun@gmail.com

Mobajl:

00356 9946 7775

5 responses to “Kuntatt

 1. PROSIT tas-sit elettroniku. Tassew attraenti u informattiv. Persważ li meta jitlesta kompletament se jkun sit mill-aktar siewi u li jagħmel ġieħ liż-Żejtun.
  Kienet ukoll idea tajba ħafna li s-sit fih verżjoni bl-Ingliż u bil-Malti. Jiddispjċini meta tara siti Maltin miktubin bl-Ingliż biss. Fejn ikollkom bżonn l-għajnuna tiegħi f’dawk li huma korrezzjonijiet tal-Malti, tiddejqu xejn tgħiduli. (Fil-fatt, niġbdilkom l-attenzjoni li l-kelma “okkażjoni” fl-avviż għall-attività, qiegħda miktuba żbaljata, għax trid tiġi b'”ż” waħda).
  PROSIT mill-ġdid u awguri.

 2. Silvan Farrugia

  Lewwel nett proset tax xoghol kollu li-taghmlu , nixtieq inkun naf jekk hemmx xi ricerka dwar ix-xelters ta zmien il-gwerra. Meta kont zghir ma gemb certi toroq kont tara kaptelli li-nannieti kienu jghiduli li kienu xelters pero llum m’ghadekx tarhom. Nahseb li-tajjeb li-jkun hemm informazzjoni dwarhom u jekk possibli anke jigu restawrati.
  Grazzi minn quddiem sahhiet Silvan Farrugia.

 3. Silvan,
  Nirringrazzjawk tal-apprezzament tiegħek għax-xogħol li qed nagħmlu.
  Dwar ix-xelters tal-gwerra sew qed tgġid għaliex sa ftit żmien ilu qabel ma bdew jinbiddlu l-uċuħ tal-bankini kont tista’ tara fejn kienu il-bokok tax-xelters peres li dawn kienu magħluqin b’kaptelli kbar tal-konkrit.
  Li hu tajjeb li dawn ix-xelters teżisti dokumentazzjoni dwarhom fl-arkivji tal-gvern u ‘l quddiem nieħdu is-suġġeriment tiegħek u inwasslu din l-informazzjoni fuq is-sit wara li ssir ir-riċerka meħtieġa.
  Grazzi

 4. Proset ta kollox u ta kull ma taghmlu il ktieb The Żejtun Roman Villa jezisti bil malti ax jiena nippreffei bil malti
  grazzi u sahha

  • Lorna, Nirringrazzjawk ta’ l-apprezzament tieghek ghax-xoghol li qed naghmlu. B’dispjacir ninfurmawk li dan il-ktieb qieghed jigi ippubblikat bil-lingwa Ingliza biss. Tifhem li biex ikolna verzjoni tieghu bil-Malti, barra xoghol kbir ta’ traduzzjoni jinvolvi wkoll spejjes doppji. Ghazilna li naghmluh bl-Ingliz sa biex nies barranin ikunu jistghu japprezzaw il-wirt li ghandna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s