L-Għana

Iż-Żejtun huwa magħruf bħala Belt l-Għannejja.  Dan hu minħabba l-fatt li fost ulied iż-Żejtun wieħed isib uħud mill-aħjar għannejja Maltin u barraminhekk iż-Żejtun huwa wieħed mill-ftit postijiet li fadal fejn l-għana għadu popolari.

Wieħed jista’ jisma l-għanejja jgħannu f’xi uħud mill-bars u l-każini, b’mod speċjali l-Ħadd filgħodu, jew waqt attivitajiet speċjali organizzati mill-għannejja.
F’dan is-sit irridu nagħtu rikonoxximent lill-għannejja li ħallewna billi nagħtu profil tagħhom u anka billi nuru  filmati li permezz tagħhom wieħed jista’ japprezza s-sbuħija tal-għana.

Fil-futur, Wirt iż-Żejtun beħsiebha torganizza attivitajiet speċjali bil-għan li nippromovu dan il-wirt intanġibbli tant importanti għalina.

Fi ftit żmien ieħor ser tkun tista’ tara l-profil ta’ għannejja Żwieten u l-filmati dwarhom f’din il-paġna.

FRANS BALDACCHINO – il-Budaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s