L-Iżvilupp Rurali

F’inqas minn mitt sena ilu, il-popolazzjoni taż-Żejtun kienet tiddependi l-aktar fuq il-prodotti agrikoli li kienet tikkultiva u fuq it-trobbija tal-bhejjem fl-irziezet li kien hawn.  Fil-passat kien hemm rabta qawwija bejn iż-Żwieten u r-raba’ li kien idawwar iż-Żejtun.  Din il-ħajja raħlija kienet tippreżenta kemm sfidi kif ukoll opportunitajiet għall-komunita’.

L-għelieqi li kienu jaħdmu iż-Żwieten u dawk fl-irħula tal-madwar, li darba wkoll kienu jiffurmaw parti miż-Żejtun ta’ l-imgħoddi, kienu l-ewwel uċuħ li kienu jaraw id-dawl tax-xemx.

F’dawn il-paġni ser nimirħu fil-pajsaġġ taż-Żejtun u l-madwar u ser nippruvaw nesploraw il-ħajja rurali u l-esġerjenzi ta’ niesna fil-passat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s