Nies li Għamlulna Unur

F’din is-sezzjoni ser inkunu qed nagħtu rikonoxximent lil dawk il-personalitajiet kollha li twieldu jew għexu fiż-Żejtun u permezz tal-kontribut tagħhom nistgħu nirrikonoxxuhom bħala eżempju ghaż-Żwieten u għall-Maltin kollha.

Minkejja li ser inkunu qed nirreferu biss għal dawk il-personalitajiet li ġew iddokumentati fil-passat, bl-ebda mod ma rridu ninsew lill dawk li ġenerożament għenu lill-proxxmu fil-kommunita’ Żejtunija jew li taw kontribut lis-soċjeta’ u komunita’ Żejtunija iżda li qatt ħadd kiteb dwarhom.

Iktar l-isfel issib lista ta’ uħud minn dawn il-personalitajiet.  Din il-lista ser tkun aġġornata fil-futur.

Abela Ġeneroso Imgħallem tal-bini
Abela Ġuże’ L-ewwel Logotenent taż-Żejtun
Abela Vincenzo Tabib
Barbara Ġużeppi Kompożitur
Bonici Gregorio Benefattur
Busutill Tuse’ Artist
Busuttil Michele Artist
Cachia Abela Peitru Pawl Mgnsr. Diplomatiku Ekleżjastiku
Cachia Mikiel Patrijott
Cachia Zammit Salvatore Politiku
Camilleri Alwiġ Rev. Edukatur
Camilleri Wistin Statwarju
Caruana Ġużeppi Artist
Caruana Mikiel Ġurnalista
Cassar Pawlu Tabib u Storiku
Curmi Ġużeppina Madre Fundattriċi tas-Sorijiet Gesu’ Nazzarenu
Dalli Hector Kompożitur
Depasquale Ġiġi Skultur
Diacono Carlo Kompożitur
Diacono Orazio Kompożitur
Farrugia Ġwann Indri Rev. Storiku
Farrugia Xandru Statwarju u skultur
Faure’ Franġisku Skultur
Gatt Anġlu Imgħallem tal-bini
Gauci Nazzareno Mudellatur ta’ statwi żgħar
Gerada Emanuele Arċisqof Diplomatiku Ekleżjastiku
Grima Anġlu Chev. Benefattur
Grima Karmenu Tradeuniononista
Mifsud Bonnici Klement Patrijott
Pulis Montebello Ġużeppi Politiku u kittieb
Tabone Klement Patrijott
Tortella Giacomo Rev. Kappillan meta iż-Żejtun gie mgħoti it-titlu ta’ Belt Beland
Vella Ġanni Imgħallem tal-bini
Xuereb Serafin Captain Uffiċċjal Militari
Zahra Antonio Bishop Diplomatiku Ekleżjastiku
Zahra Indri Patrijott
Zahra Walter Promotur tal-wirt kulturali lokali u kittieb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s