Id-Djalett

Aħna nqisu l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-djalett tagħna bħala wieħed mill-punti ewlenin biex nippreżervaw l-identita’ tagħna. 

Ftit huma dawk li japprezzaw li nazzjon żghir bħal tagħna għandu l-lingwa tiegħu – il-Lingwa Maltija; u bil-wisq inqas huma dawk illi jgħożżu l-fatt illi minkejja l-ispazju żgħir li ngħixu fih, wieħed jista’ faċilment jidentifika l-post fejn wieħed twieled u trabba’ mid-djalett li jitkellem.

Sfortunatament id-djalett tagħna qiegħed bil-mod jintilef u ftit huma dawk li jużawh.  L-istigma li hemm kontra dawk li jitkellmu bid-djalett qiegħda tirvina ftit ftit l-identita’ tagħna.

F’dan is-sit ser inkunu qed nippromwovu d-djalett tagħna billi noħolqu ħoloq ghal riżorsi oħra li jwasslu għall-preservazzjoni tad-djalett tagħna.

Int mistieden biex tingħaqad fil-grupp ta’ Facebook “Zwieten Kburin li nitkellmu bid-Djalett”.  Dan il-grupp  kien imwaqqaf minn Lino Psaila,  promotur importanti tad-djalett taghna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s